Városlista
2023. december 9, szombat - Natália

Hírek

2019. December 12. 05:00, csütörtök | Helyi
Forrás: infoesztergom.hu

Jó pár napirendet tárgyal az esztergomi testület

Jó pár napirendet tárgyal az esztergomi testület

Esztergom képviselő-testülete rendkívüli ülést tart december 13-án (pénteken) 9 órakor a Városházán. Összesen 31 napirendet tárgyalnak majd a városvezetők.

Napirend előtt:
külső bizottsági tagok eskütétele

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

2. Költségvetési átcsoportosítások
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

3. Döntés Esztergom Város Polgármestere 2019. évi cafetéria-keretének meghatározásáról
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

4. Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

5. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6. A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

7. Esztergom Város Önkormányzatának temetőkről és a temetkezésről szóló14/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének kiegészítése: első világháborús hadisírok felvétele a védett sírhelyek közé
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

8. Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

9. Esztergom Város Képviselő-testülete 674/2018. (IX.20.) önkormányzati határozatának visszavonása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

10. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

11. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával (rendelési helyszín változás) kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

12. Új Intézményi Tanács tagok megválasztása Esztergom város közigazgatási területén található közoktatási intézményekbe
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

13. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló köznevelési intézmények székhelyéül szolgáló ingatlanok földhivatali rendezéséről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

14. Döntés a az Esztergom 17350/A/2 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

15. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

16. Döntés az Esztergom 1392 hrsz-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Nyitrai u 3/a. sz. alatti ingatlan 2/6 tulajdoni részére vonatkozó térítésmentes ingatlanhasználati szerződés megszüntetéséről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

17. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 573/2019. (IX.19.) önkormányzati határozat visszavonása - helyiség bérbeadása a TÖMB 2002 Kft. részére
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

18. Döntés Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett, beépítetlen területek; mezőgazdasági célú hasznosítású ingatlanok, valamint vízfelületek és partfalhasználati bérleti díjak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

19. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 23. §-a alapján településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerével összefüggő, épületek külső homlokzati felújításával kapcsolatos határidő módosítások, 2019. évi értékvédelmi pályázati keret csökkentése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

20. Döntés az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázatról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

21. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben tartós helyettesítéssel
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

22. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása az iskolaorvosi körzetben tartós helyettesítéssel
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

23. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2015. (111. 19.) öh. határozatának visszavonásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

24. Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

25. Döntés Kurali Tímea adós tartozásával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

26. Döntés az Esztergom 15990/26/A/60 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 25. sz. alatti helyiség bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

27. Döntés a Rejtélyek Háza Kft. méltányossági kérelméről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

28. Lezáró döntés a lakások versenytárgyalás útján történő értékesítésével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

29. Döntés együttműködési megállapodásról a Strabag Építőipari Zrt.-vel az Esztergom Ipari park 20377/32 helyrajzi számú ingatlan talajjal való feltöltéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

30. Lakatos Miklós a 18739/18/A/5 Sugár u. 30 fszt 5. számú ingatlan lakójával kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

31. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


Tájékoztató:

• Esztergom Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi pénzügyi teljesítése

• Tájékoztatás a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

Ezek érdekelhetnek még

2023. November 21. 09:05, kedd | Helyi

MÁR AZNAP LEBUKOTT

Egy férfi elveszítette a pénztárcáját, de még előtte, útközben találkozott a későbbi elkövetővel. Pár óra múlva minden kiderült, a dorogi rendőrök kihallgatták a tettest.

2023. Október 30. 11:27, hétfő | Helyi

Tűzoltás is szerepelt a dorogi Richter nyílt napi programjában

Több mint harmincan vettek részt a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepének Környezetvédelmi és Iparbiztonsági nyílt napján október 17-én.

2023. Október 25. 11:48, szerda | Helyi

Kémiatanárok példaértékű munkáját ismerte el a Richter

Idén is átadták a Magyar Kémiaoktatásért díjakat.

2023. Október 24. 12:04, kedd | Helyi

Elektromos gokartokkal száguldozhatunk novembertől Esztergomban

Egyben bővítve is a város turisztikai programjainak kínálatát az autóversenyzés világát megjelenítve nyílik meg novemberben az elektromos gokartpálya Esztergomban. A hírt maga a működtető tette közzé a Facebookon.