Városlista
2023. december 9, szombat - Natália

Hírek

2017. Május 29. 07:46, hétfő | Helyi
Forrás: közlemény

Kezdődik a Fürdő Szálló rendbehozatala – Több kérdésről döntött a testület

Kezdődik a Fürdő Szálló rendbehozatala – Több kérdésről döntött a testület

A tető rekonstrukciójával megtörténik az első lépés a Fürdő Szálló rendbehozatalához, német nemzetiségi csoport indul az Aranyhegyi óvodában, több esztergomi alapítványnak nyújt segítséget az önkormányzat,

műfüves pálya épülhet a Montághban, módosul a 43-as helyijárat menetrendje – többek között ezekről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 25-én.

Az ülésen Romanek Etelka polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, rajta kívül Juhász István, Meszes Balázs és Sasvári Viktor hiányzott az ülésről.

Az ülés elején új bizottsági tagot választottak Pósa Tibor személyében a közterületek felügyeletének megerősítését kidolgozó eseti bizottságba.
Az ünnepélyes eskütétel után a képviselő-testület elfogadta az Esztergomi Rendőrkapitányság és az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évről szóló beszámolóját, a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi feladatok ellátásáról szóló jelentést. A képviselők elfogadták az Aprófalva Bölcsőde és a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ tavalyi évről szóló szakmai beszámolóját.

Német nemzetiségi nevelés az Aranyhegyi Óvodában Az Aranyhegyi Óvoda és a Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy engedélyezze az óvoda számára a német nemzetiségi nevelés bevezetését. Az intézményben eddig is volt délutáni játékos német foglalkozás, a szülők részéről pedig pozitív visszajelzéseket kaptak a nemzetiségi nevelés bevezetéséről. Az óvoda ezért azt kérte, hogy az intézmény átszervezésével a következő nevelési évtől két nemzetiségi – vegyes - csoportot indít. A képviselők támogatták az óvoda kérését és elfogadták az átszervezést. A nemzetiségi nevelés célja a nyelv, és a nemzetiségi kultúra közvetítése a gyermekek felé.

Alapítványi támogatások
A képviselők több alapítvány esetében döntöttek önkormányzati támogatásról. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Nyergesújfalui Mentőállomás mentőautói felszereltségének fejlesztéséhez (húzósín, medenceöv beszerzése) összesen 250.698,- forint támogatásban részesült.

Az Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására egy elektromos orgona vásárlására 300.000 forint, az idei Kodály év alkalmából készülő, 400 oldalas, Kodály Zoltán pedagógiai koncepciója alapján készülő könyvhöz 650.000 forint, a Balassa Kórus működésére, fellépéseire 600.000 forint. A zeneiskola alapítványa mindemellett 520.980 forint önkormányzati támogatásban részesül a testvérvárosi Bambergbe történő utazásra, fellépésre. A Bamberg testvérvárosainak zeneiskoláiból álló 200 fős szimfonikus zenekar és vegyeskar Karl Jenkins: „The Armed
Man: Mass for Peace” című miséjét fogja előadni a bambergi hangversenyteremben.A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány az „Esztergom művészetes esztergomi művészek a XIX-XX. században” című folyóirat számok 2017-es évi megjelentetésére 500.000 forint támogatásban részesült.
Az Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány a 2017. június 19.
és június 30. között megrendeződő kétszer öt napos, tematikusan felépített prevenciós célú, „Hogyan védjem meg magam?” című rendezvényét
500.000 forinttal támogatta az önkormányzat.
Az Esztergomi Szimfonikusok Alapítványa részére az 2017-2018-as évad tervezett hangversenyeinek megvalósítására 1.000.000 forint önkormányzati támogatásról döntött a testület.
A Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány nyári napközis táborának szervezéséhez 300.000 forinttal járult hozzá Esztergom Város Önkormányzata.
A Tűzkerék Alapítvány hagyományos, Búbánatvölgyben, a Kalifa-tanyára szervezett rendezvényét az önkormányzat idén összesen 500.000 forinttal támogatja.

Fürdőszálló - városüzemeltetés
A tetővel kezdődik a Fürdő Szálló rendbetétele. A képviselő-testület döntött a Fürdő Szálloda tetőszerkezetének haladéktalan helyreállításáról.

Városüzemeltetési feladatok kerültek át az in-house önkormányzati céghez A testület döntött arról, hogy alábbi feladatokat 2017. július 1-től az in-house céggé átalakított Zöld-Út Kft-hez rendeli. Az ehhez szükséges szerződésről várhatóan jövő héten, rendkívüli ülésen döntenek a képviselők:
- zöldfelületek karbantartása 2018. március 15-ig maximum 120 millió forint keretösszeg erejéig
- fasorfenntartási munkálatok 2018. március 30-ig, maximum 25 millió forint keretösszeg erejéig
- illegálisan lerakott hulladék leszállítása, kezelése 2018. május 31-ig maximum 20 millió forint keretösszeg erejéig
- kézi hulladékgyűjtők ürítése, épületek bontása, terek rendezése, úthibák javítása, kátyúzás, vízelvezető árkok karbantartása, útfelügyeleti feladatok ellátása, ivókutak és szökőkutak kezelése, játszóterek és műfüves pályák karbantartása, eseti keretmegállapodás keretén belül
- síkosságmentesítési, hóeltakarítási munkálatok 2018. április 30-ig – a keretösszeget később határozzák meg.

Műfüves pályát kaphat a Montágh
A képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot készít és nyújt be az „MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében egy kisméretű műfüves pálya kialakítására az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola udvarán. Az önkormányzat a pályázathoz 5.040.000 forint önerőt biztosít.

Pályázati forrás-igénylés a tömegközlekedésre Pályázati forrásból finanszírozná részben vagy egészbe a közösségi közlekedést Esztergom: a testület döntött arról, hogy az önkormányzat támogatási igényt nyújtson be a helyi autóbusz-közlekedés finanszírozására a központi költségvetéshez. A kérelmet június 13-ig kell benyújtani.

Támogatott ivóvízbekötések
A képviselők döntése alapján önkormányzati támogatással járulnak hozzá az Apáca majorban és a Magyary László utcában található ingatlanok esetében ivóvízvezeték bekötésére. Az önkormányzat mindkét esetben az összköltségek feléig nyújt támogatást, az Apáca major esetében nettó
1.642.000 forinttal, a Magyary utcában nettó 989.200 forinttal járul hozzá a munkálatokhoz.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések
A testület döntött arról, hogy az ipari park fejlesztésére kidolgozott koncepciónak megfelelően korábban a hulladékudvar kialakítására kijelölt területe értékesíti, a hulladékudvar helyszínéül pedig másik önkormányzati területre kér be javaslatot.
A képviselők döntöttek arról, hogy térítésmentesen a Magyar Vöröskereszt használatába adják az Esztergomi Egészségnap idejére (június 24.) a Széchenyi tér 20. szám alatti ingatlant.

A testület elutasította a Szentgyörgy Napközi Kft. kérelmét, amely öt évre szerette volna bérbe venni a Klapkra tér 4. szám alatti ingatlant.
A döntés indoka, hogy az önkormányzat az Esztergom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája önkormányzati feladatellátással kapcsolatos funkciót tervez az ingatlanba. Szintén döntöttek arról, hogy a Kórházpince elnevezésű ingatlant továbbra is értékesíteni akarja az önkormányzat, így nem adja bérbe az ingatlant.

A testület a sürgősségi napirendi pontként döntött az új piac helyszínéül kiválasztott terület (19377, 19378/1, 19378/2, 19379, 19380, 19381, 19382, 19383, 19384, 19385, 19386/2, 19387, 19388, helyrajzi számú ingatlanok) kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

A képviselők szintén sürgősségi napirendként tárgyalták az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület kérelméről: a döntés értelmében a szervezet ingyenesen használhatja a Széchenyi tér 5. szám alatt lévő irodahelyiséget és bejelentheti telephelyként.

Önkormányzati és részben önkormányzati cégekkel kapcsolatos döntés A képviselő-testület elfogadta a Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. és az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú cégek beszámolóit.

A testület elfogadta az Esztergomi Ingatlankezelő Kft-vel kötendő új szerződést: ez alapján az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. részére fizetendő megbízási díj összege havi nettó 9.000.000 forint. Ahogyan az a korábbi megbízási szerződésben is szerepelt, az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. az új szerződés alapján is kétféle beszámolási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. Egyrészt havi szakmai beszámolókat kell benyújtania a Vagyongazdálkodási Csoport részére, amelynek keretében a szerződésben foglalt feladatokról számol be, és ahhoz csatolja a karbantartási munkákról végzett nyilvántartást.
Másrészt továbbra is köteles egy negyedéves pénzügyi elszámolás benyújtására, amelynek keretében az Önkormányzat által biztosított megbízási díjjal számol el. A pénzügyi elszámolást a Pénzügyi Osztályhoz kell benyújtani, és azt negyedévente a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság hagyja jóvá a szerződés szerint.

Az Esztergom című havilap és a www.esztergom.hu weboldal üzemeltetésének átadásáról nem született döntés, a képviselők kérték, hogy a hivatal a Zöld-Út Kft. mellett a Strigonium Zrt.-re is dolgozza ki a kiadási-, illetve működési jogok átadásának lehetőségét.

Új megállóval bővül a 43-as helyi járat menetrendje Az Esztergom-kertvárosi temető is bekerült a 43-as helyi járat menetrendjébe: a testület döntése szerint heti egyszeri alkalommal szabadnapokon, valamint a nyári időszámítás ideje alatt munkanapokon napi egy járatpár betér az Esztergom - kertvárosi temetőhöz.

Ezek érdekelhetnek még

2023. November 21. 09:05, kedd | Helyi

MÁR AZNAP LEBUKOTT

Egy férfi elveszítette a pénztárcáját, de még előtte, útközben találkozott a későbbi elkövetővel. Pár óra múlva minden kiderült, a dorogi rendőrök kihallgatták a tettest.

2023. Október 30. 11:27, hétfő | Helyi

Tűzoltás is szerepelt a dorogi Richter nyílt napi programjában

Több mint harmincan vettek részt a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepének Környezetvédelmi és Iparbiztonsági nyílt napján október 17-én.

2023. Október 25. 11:48, szerda | Helyi

Kémiatanárok példaértékű munkáját ismerte el a Richter

Idén is átadták a Magyar Kémiaoktatásért díjakat.

2023. Október 24. 12:04, kedd | Helyi

Elektromos gokartokkal száguldozhatunk novembertől Esztergomban

Egyben bővítve is a város turisztikai programjainak kínálatát az autóversenyzés világát megjelenítve nyílik meg novemberben az elektromos gokartpálya Esztergomban. A hírt maga a működtető tette közzé a Facebookon.