Városlista
2023. december 9, szombat - Natália

Hírek

2017. Február 24. 10:07, péntek | Helyi
Forrás: közlemény

Közösségfejlesztés, zöldház, költségvetés, új vendéglő a főtéren – Napirenden Esztergom

Közösségfejlesztés, zöldház, költségvetés, új vendéglő a főtéren – Napirenden Esztergom

Következő rendkívüli ülésen újratárgyalja a testület Esztergom költségvetését. Emellett számos egyéb pontról határoztak a képviselők csütörtökön Esztergomban.

Február 27-ét az idei költségvetés véglegesítésére szánja a képviselő-testület: a tervek szerint kora délelőttől munkaértekezlet keretén belül alakítják ki a végső költségvetést, amit még aznap délután rendkívüli ülés keretén belül terveznek elfogadni – erről is döntöttek a képviselők csütörtöki ülésükön.

A testület emellett elfogadta a szakmaspecifikus koncepciókat, döntött pályázatok benyújtásáról, valamint ingatlanok bérbeadásáról: a Széchenyi téren újabb vendéglátóhely létesülhet, a Zeneiskola mellett pedig egy Gyermek KRESZ-és Oktatási Élménypark jöhet létre.

Nyíri Attila, Stámusz Andrea és Vígh László nem vett részt a február 23-i testületi ülésen.
A napirend elfogadását megelőzően dr. Endre Szabolcs jegyző törvényességi észrevételt tett a költségvetést érintő első napirenddel kapcsolatban, mivel annak a bizottságok által történt beterjesztése nem felel meg a hatályos eljárási szabályoknak. A költségvetés tervezetét a polgármester terjesztheti a testület elé, amit Romanek Etelka eddig három alkalommal is megtett, azonban a testület mindezidáig nem fogadta el. A jegyző törvényességi észrevételében kifejtette, hogy a dr. Alberti Péter, Eck András, Sasvári Viktor és dr. Szerencsés Gergely István által benyújtott indítvány lényegében a korábbi, polgármester által jegyzett költségvetési rendeletet-tervezetet helyett egy új költségvetési rendelet tervezete volt. Hosszú egyeztetést követően végül Erős Gábor módosító indítványát befogadva Romanek Etelka polgármester a napirendi pontok elfogadásával kapcsolatos képviselői módosító javaslatról döntöttek: a testület egyhangúlag megszavazta, hogy a költségvetéssel kapcsolatban február 27-én délelőtt munkaértekezletet tartanak a képviselők, majd aznap délután, 14.00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülésen tervezik elfogadni az idei büdzsét.

A képviselő-testület ezt követően elfogadta a napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy a Tulajdonosi- és Pénzügyi Bizottság új külsős taggal bővül: Pataki Józsefné korábban más település pénzügyi bizottságában hosszú ideig tevékenykedett, a korábban főkönyvelőként dolgozó, ma már nyugdíjas új bizottsági tag néhány éve költözött Esztergomba.

Második napirendi pontként a testületi ülésen a Zöldház került napirendre. Az épületről a testület az 599/2016. (X. 20.) számú önkormányzati határozattal már döntött arról, hogy az épület – a pinceszint kivételével – bontásra kerüljön 2017. május 31-ig. A téma egy, az épület megmentését kérő, 45 fő által benyújtott petíció miatt került ismét napirendre. Romanek Etelka polgármester hangsúlyozta, korábban is a Zöldház megmentését támogatta, a petícióban foglaltakkal egyetértve. A testület végül úgy döntött, hogy nem vonja vissza korábbi, bontásról szóló döntését. A szavazáson Bánhidy László tartózkodott, Eck András, Erős Gábor, Juhász István, Meszes Balázs, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely István és Szojka Lajos a bontás mellett, Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin és Tóth Tamás pedig a bontás ellen szavazott.

A képviselők ezt követően döntöttek az úgynevezett településfejlesztési, majd a következő napirendi pontként a szakmaspecifikus koncepciókról, a képviselők egyhangúlag fogadták el Esztergom Város turisztikai-, vagyongazdálkodási-, szociális szolgáltatástervezési-, közbiztonsági-, kulturális-, köznevelési-, sport- és szabadidős-, műszaki infrastrukturális-, városmarketing és párbeszéd, környezetvédelmi-, valamint közlekedésfejlesztési-koncepcióját.

A testület egyhangúlag megalkotta a jogszabályváltozások miatt kötelezően elfogadandó önkormányzati rendeletét a partnerségi egyeztetés szabályairól, amely a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének, vagy módosításának véleményeztetési eljárásához szükséges. Az újonnan induló eljárásokban már ezt a rendeletet kell alkalmazni. A képviselők ehhez kapcsolódóan a következő napirendi pontként - szintén egyhangúlag - döntöttek a korábban önkormányzati határozattal elfogadott Esztergom város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól, mely határozat hatályát a folyamatban lévő ügyekben - a településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló döntésig - tartja fenn.

A testület egyhangúlag döntött a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Esztergom Városában” című pályázat benyújtásról a TOP-7.1.1-16 kódszámú támogatás elnyerése érdekében. A képviselők elfogadták, hogy az ehhez szükséges konzorciumi megállapodásban Esztergom Város Önkormányzata mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Művelődés Háza Nonprofit Kft., a Strigonium Zrt., az Esztergomi Ingatlankezelő Kft., az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a Befogadó Társadalomért Egyesület, az Esztergom Barátainak Egyesülete, a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, a Neuzer Kerékpár Kft. és az All Door Kft. vesz részt.

Esztergom képviselő-testülete egyhangúlag támogatja az Inkubátorházak fejlesztése (TOP-1.1.2-16) című pályázat előkészítését és benyújtását a maximális támogatási összegre. Az inkubátorház helyszínéről később dönt a testület.

A testület egyhangúlag támogatta közművelődési megállapodás megkötését az Eurohíd Euro-Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Alapítvánnyal és az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal, ezzel biztosítva, hogy a két szervezet csatlakozhasson a Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz. A képviselők szinten egyetértve döntöttek az óvodai felvételi körzetek módosításáról és a 8. számú védőnői körzet álláshelyre kiírt pályázat újbóli kiírásáról is.

A képviselők döntöttek a forgalmi rendről szóló rendelet Czuczor Gergely utcára vonatkozó részét: a döntés szerint a Czuczor Gergely utca egyirányú lesz a Kis-Duna sétány felől a Bajcsy-Zsilinszky utca felé, behajtás csak engedéllyel az ott lakók és az ott telephellyel rendelkezők számára lesz lehetséges. Az utcába a behajtást hidraulikus oszlopok szabályozzák majd. A módosítást támogatta dr. Alberti Péter, Eck András, Erős Gábor, Juhász István, Meszes Balázs, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely István, Sztojka Lajos és Tóth Tamás.
Romanek Etelka, Bánhidy László és Tordainé Vida Katalin ellenezte a jelenlegi forgalmi rend módosítását, a Czuczor Gergely utca forgalmának hidraulikus oszlopokkal történő szabályozását.

A testület – dr. Szerencsés Gergely István tartózkodásával – döntött továbbá arról, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó 90/2017. (IX.2.) önkormányzati határozatának végrehajtási határidejét 2017. március hó 23. napjára módosítja. Egyhangúlag elfogadták képviselők a vis major lakások szabályozását biztosító rendelet módosítását. Az elmúlt hetekben történt sajnálatos Esztergom-Szamárhegyen történt tűzeset világított rá arra a tényre, hogy szükség van olyan lakások fenntartására, mely a rendkívüli élethelyzetbe került állampolgárok gyors megsegítését szolgálja, azonnali lakhatással, a módosítás ezt kívánja rendezni.

A képviselők – Sztojka Lajos tartózkodása mellett - támogatták egy, a Prímás szigeten, a Zeneiskola mellett lévő ingatlanra előterjesztett kérelmet, ahol egy vállalkozás Gyermek KRESZ-és Oktatási Élményparkot kíván létrehozni. A vállalkozó célja egy olyan tematikus park létrehozása, ahol a kisiskolások a hétköznapi közlekedésben fontos, ismereteket játszva szerezhetik meg.

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy kivett beépítetlen területről közforgalom elől elzárt magánútra változtatja a 10910 helyrajzi számú ingatlan művelési ágát, továbbá elfogadta azt a nyilatkozatot, mely szerint a Lázár Vilmos u. 74. sz. alatti ingatlan kötelező önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. A nyilatkozatra egy korábbi határozat miatt volt szükséges, mely szerint a Magyar Állam tulajdonába és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésébe adja az önkormányzat az ingatlant.

A képviselők egyhangúlag döntöttek a Széchenyi tér 21. szám alatti ingatlan bérbeadásáról vendéglátóipari egység kialakítás céljára 1200 Ft+Áfa/m2/hó bérleti díjért. A 146 m2-es ingatlan felújításra, korszerűsítésre szorul, jelenleg árammal ellátott, vízvételi lehetőséget és fűtést a bérlőnek kell kiépítenie. A Petra Optika Bt. egy alkalomra szóló helyiségbérleti kérelméről Pilisszentléleken, ahol ingyenes látásvizsgálatot szervez az érintett cég a lakosságnak március 4-én délelőtt.

A képviselők szintén egyhangúlag döntöttek végül – egy korábbi, a 47/2017. (II.2.) önkormányzati határozat módosításaként - arról, hogy az árvízvédelmi gáttal kapcsolatos tervek kidolgozásával kapcsolatban Romanek Etelka polgármester dr. Hoffmann Imre közigazgatásért és vízügyi helyettes államtitkárral, valamint dr. Völner Pál megyei fejlesztési biztossal folytasson tárgyalásokat.

Ezek érdekelhetnek még

2023. November 21. 09:05, kedd | Helyi

MÁR AZNAP LEBUKOTT

Egy férfi elveszítette a pénztárcáját, de még előtte, útközben találkozott a későbbi elkövetővel. Pár óra múlva minden kiderült, a dorogi rendőrök kihallgatták a tettest.

2023. Október 30. 11:27, hétfő | Helyi

Tűzoltás is szerepelt a dorogi Richter nyílt napi programjában

Több mint harmincan vettek részt a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepének Környezetvédelmi és Iparbiztonsági nyílt napján október 17-én.

2023. Október 25. 11:48, szerda | Helyi

Kémiatanárok példaértékű munkáját ismerte el a Richter

Idén is átadták a Magyar Kémiaoktatásért díjakat.

2023. Október 24. 12:04, kedd | Helyi

Elektromos gokartokkal száguldozhatunk novembertől Esztergomban

Egyben bővítve is a város turisztikai programjainak kínálatát az autóversenyzés világát megjelenítve nyílik meg novemberben az elektromos gokartpálya Esztergomban. A hírt maga a működtető tette közzé a Facebookon.