Városlista
2022. október 5, szerda - Aurél

Hírek

2022. Április 19. 06:12, kedd | Helyi
Forrás: Városháza

Meghívó a képviselő-testület 2022. április 21-i rendes ülésére

Meghívó a képviselő-testület 2022. április 21-i rendes ülésére

Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete soron következő ülését 2022. április 21-én (csütörtökön) 9 órakor a Városháza nagytermében tartja.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Volánbusz Közlekedési Zrt. Esztergom város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2021. évi beszámolójáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

2. Döntés az Esztergomban (ideértve Esztergom-kertvárosban, Pilisszentléleken, Búbánatvölgyben, valamint Szamárhegyen) lakó iskolás gyermekek autóbusszal történő ingyenes utazásáról a 2022. július 1. és 2027. március 1. közötti időszakban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

3. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

4. Döntés Esztergom településrendezési eszközeinek – a Simor János utcában tervezett vendéglátó rendeltetésű beruházással összefüggő – módosításával kapcsolatos eljárás során tartandó partnerségi egyeztetés lezárásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

5. Döntés Esztergom településrendezési eszközeinek – „EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Dömös–Szentendre, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok)” szöveggel megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő – módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6. Döntés az Euro Velo 6 kerékpárút építése során megújuló közvilágítási rendszer önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

7. Döntés az Euro Velo 6 kerékpárút kivitelezése során kiépítésre kerülő rácsos folyóka és csapadék csatorna önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

9. A Prímás lakóparkhoz tartozó szennyvíz-gerincvezeték - a Külső Bánomi úttól az Áfonyás utcán keresztül a befogadó csatornáig tartó szakasz - tulajdonjogának átruházása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

10. Szentléleki zsilip műtárgy ingyenes állami tulajdonba adása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

11. Döntés Esztergom Város parkolási Eljárásrendjének, valamint a Gran Parkoló Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződésnek a módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

12. Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Bérleti-Üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

13. Döntés az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évben igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

14. Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról szóló döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

15. Döntés a Boldog Ceferino Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

16. Döntés az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesülettel megkötendő Együttműködési megállapodásról és a XX. Hídfutással kapcsolatos támogatásról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

17. Elvi döntés az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda tekintetében a 2023. évi múzeumpedagógiai foglalkozások beépítése az óvoda fejlesztő tevékenységekbe a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületével karöltve
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

18. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

19. Döntés az Esztergomi Szakképzési Centrummal kötött, Esztergom belterület, 19759 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

20. Döntés az Esztergom, belterület 16400 és 16401 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Gőzhajó utcában található ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

21. Döntés az Esztergom, belterület 15492/A/17 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Vár utca 1., 2. emelet 16. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

22. Döntés az Esztergom, belterület 15485/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Dobozi Mihály utca 14/A. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

23. Döntés az Esztergom belterület, 10891 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Dunaköz u. 1. szám alatti címen ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

24. Döntés a beruházás I. ütem átadás-átvételéről, jogátruházásról, fenntartásról és üzemeltetésről az Esztergom 74 hrsz-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 40-42. sz. alatti ingatlanrész vonatkozásában
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

25. Feladatellátási és vagyonkezelési szerződés kötése a gyepmesteri tevékenység ellátására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

26. Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelméről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

27. Döntés a Belvárosi Zrt. Egyezségi ajánlatával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

28. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

Tájékoztatók:

• Tájékoztató a kulturális támogatások elszámolásának elfogadásáról
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

• Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

• Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és Schottner Norbert jegyző

• Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.03.01.-2022.03.31. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

• Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2022.03.01.-2022.03.31. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

Ezek érdekelhetnek még

2022. Szeptember 29. 16:43, csütörtök | Helyi

Technológiai korszerűsítés megvalósítása a C-SPED 84 Kft.-nél

C-SPED 84 Kft. az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 120,32 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesült.

2022. Szeptember 28. 08:36, szerda | Helyi

A Grand Hotel Esztergom csapatába Recepcióst keresünk!

A szálloda – a Continental Group üzemeltetésében – a város központjában épült, a Mária Valéria hídra felvezető Táncsics utcában, a Prímás-szigeten.

2022. Szeptember 26. 09:17, hétfő | Helyi

Már Esztergomban és környékén is házhoz szállít a Tesco