Városlista
2024. április 22, hétfő - Csilla

Hírek

2017. December 15. 11:48, péntek | Helyi
Forrás: közlemény

Vívócsarnok, levéltári költözés, új csónakház – Több fejlesztés szerepelt napirenden

Vívócsarnok, levéltári költözés, új csónakház – Több fejlesztés szerepelt napirenden

Testületi ülés (2017. december 14.) - beszámoló

Einczinger Ferenc díjjal tüntette ki az önkormányzat Yoshinobu Abét, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatóját, pályázati forrásból épülhet vívócsarnok a városban, a levéltár költözhet a Déli Kanonoksor épületébe, új csónakház épülhet a Prímás szigeten, újabb cukrászda nyílik a közeljövőben a Széchenyi téren, január 1-től a Baross Gábor utca 1. szám alatt rendel a 10. körzet háziorvosa – többek között erről döntött a képviselő-testület idei utolsó, munkaterv szerinti ülésén.

A Suzuki Esztergom motorja

Einczinger Ferenc díjjal ismerték el a Magyar Suzuki Zrt-t, a kitüntetést a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatójának, Yoshinobu Abének Romanek Etelka polgármester adta át a testületi ülést megelőzően.

„Esztergom gazdasági életében a Magyar Suzuki Zrt. meghatározó szerepet tölt be. Városunk legnagyobb adófizetője, és a környék legnagyobb munkaadója. Több száz esztergomi családnak ad munkát, és ez által megélhetést. A jelentős helyi adóbefizetésekkel lehetővé teszi, hogy városunk fejlődjön, a Képviselő-testület a város életében fontos beruházásokat tudjon megvalósítani. A magyar gazdaság kiemelkedő szereplője, amelynek jelentős szerepe van mind Esztergom, mind Magyarország életében. A magyar kormány stratégiai partnere, Esztergom számára pedig a szó valós és átvitt értelmében is a város motorja” – mondta többek között laudációjában dr. Alberti Péter, képviselő, az Einczinger-család leszármazottja.
Yoshinobu Abe a díj átvételét követően elmondta: „Büszke vagyok a közösen elért eredményeinkre, köszönöm Esztergomnak, hogy 26 éve támogatja tevékenységünket. Bízom benne, hogy a jövőben is hozzájárulhatunk a város és térsége gyarapodásához. Köszönöm a megtisztelő elismerést, amely a Magyar Suzuki valamennyi munkavállalójának szól” – mondta a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója.

Az „Esztergom Gyarapodásáért” elnevezéssel is illetett Einczinger Ferenc-díjat 2006-ban alapította az Önkormányzat testülete. A díj névadója magyar festő, grafikus, újságíró, közéleti személyiség, Esztergom nagyrabecsült polgára volt a XX. század első felében.

Vívócsarnok pályázati támogatásból

A testület módosította a Szent György Vívó Egyesület létesítményfejlesztési (vívócsarnok) támogatásával kapcsolatban hozott korábbi döntését: az önkormányzat lép a vívóegyesület helyébe, így a kedvezményezettje lesz a létesítmény létrehozására elnyert, előfinanszírozásos pályázatnak. Az önkormányzat 200 millió forintot tervez be a jövő évi költségvetésébe, amely összeget a megvalósult beruházást követően a pályázatot kiíró megtérít az önkormányzat számára.

Az önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos döntések

A testület számos, az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos technikai ügyben döntött: elfogadta a jövő évi belső ellenőrzési tervet, döntött a testület 2018-as évi munkatervéről, a hivatal jövő évi igazgatási szünetének elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával kapcsolatos módosításairól, a szervezeti- és működési szabályzat szükséges módosításáról. Szintén döntöttek a 2018-as évi költségvetés elfogadásáig érvényes átmeneti gazdálkodási rendelet megalkotásáról, és a szükséges költségvetési átcsoportosításokról.

Ipari parkkal kapcsolatos döntések

A képviselők döntöttek a Magyar Suzuki Zrt. és a Kirchoff Hungaria Kft. fejlesztéséhez szükséges, az Ipari Park területét érintő településrendezési eszközök módosításáról.

Beszámoló elfogadása, étkeztetési szerződés módosítása

A testület meghallgatta és elfogadta a Befogadó Társadalomért Egyesület 2017. évi nemzetiségi és esélyegyenlőségi fesztivál szervezéséhez biztosított önkormányzati támogatással kapcsolatos beszámolóját.

A képviselők elfogadták a gyermekek napközbeni ellátását biztosító Hungast Esztergom Zrt. módosítás javaslatát, amely szerint az infláció, valamint a bérköltségek emelése miatt 2018. január 1-től 4,1 százalékkal emelkedik az ellátás díja.

A Déli Kanonoksorra kerülhet a levéltár

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom Esztergom Megyei Levéltára jelenleg három esztergomi épületben, a Vörösmarty utca 7., Vörösmarty utca 14. és Deák Ferenc utca 2. sz. alatti épületekben tárolja az őrzésében lévő iratokat, dokumentumokat.
Ezek az épületek nem rendelkeznek bővítési, fejlesztési lehetőséggel, így a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti iratátvételi feladatkörének a Levéltár belátható időn belül nem tud majd eleget tenni. A jelenleg raktározott közel 10.000 iratfolyóméter mellett, további körülbelül 11.600 iratfolyóméternyi iratállományt kellene átvennie.
A levéltár a tervek szerint a három esztergomi épület helyett egy épületben alakítanák ki, egy helyre telepítenék a levéltárat. A raktározandó iratállomány mennyiségét és az esetlegesen a raktározási funkció mellett megjeleníthető további funkciókat (városi kőtár, kiállítóhely, továbbképzések helyszíne, digitalizáló műhely stb.) figyelembe véve, reális lehetőségnek a Szent István tér 4. szám alatt található, egykori déli kanonoksori ingatlant találják. A testület elvi döntést hozott arról, hogy támogatja a levéltár kialakítását a kanonoksor épületében.

Változás a 8. és 10. háziorvosi körzetben

2018. január 1-től mindkét körzetben Baross Gábor utca 1. szám alatti rendelőben Dr. Vigh Lajos László látja el a háziorvosi szolgálatot, alábbi rendelési idő szerint:

Pályázatokkal kapcsolatos döntések

A Bethlen Gábor Alap lehetőséget kínál önkormányzatok számára testvérvárosokkal közös rendezvények, projektek támogatására. A pályázat célja nemzetközi sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok, tapasztalatcsere és együttműködések támogatása. Az igényelhető támogatás összege 500 000 Ft — 2 000 000 Ft. között.
A testület támogató döntésével Esztergom a párkányi csata 335. évfordulójával kapcsolatban Párkánnyal közösen történelmi vetélkedőt szervez majd diákok számára, részt vesz a Sobiesko Vízi Emléktúra szervezésében, és egy kiadványt készít Sobieski Jánosról és a párkányi csatáról.

A testület döntött arról, hogy támogatja az Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Általános Iskola tetőtér beépítésének tervét, valamint a rendelkezésre álló KEHOP pályázati forrás mellé ehhez, valamint az épület teljes energetikai megújításhoz 100 millió forintot különít el a 2018-as költségvetésében.

Új csónakház épülhet az Esztergomi Kajak-Kenu Egyesület által elnyert vízi turizmusfejlesztésre szánt pályázati forrásból. Az egyesület többek között vállalja egy 150 m2-es új csónakház, hajótároló kialakítását. A testület döntése értelmében az önkormányzati ingatlanon megvalósuló beruházást követően az új csónakházat 5+10 évig térítésmentesen használhatja az egyesület, öt év után az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzathoz kerül.

A képviselők döntöttek arról, hogy 13,35 millió forintot biztosít pályázati önrészként a Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó, „kisméretű 20x40 (22x42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya” kiépítésére vonatkozó pályázatához.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések
A testület nem támogatta buszvezető- és tehergépjármű képzéshez ingyenes terület (TESCO melletti buszállomásnak szánt parkolórészt, a régi rutinpályát vagy a kamionparkoló egy részét) biztosítását a Géza Fejedelem szakképzési centrum számára.

A képviselők támogató döntése alapján hangszerbolt nyílhat a Bánomi lakótelep 25. szám alatti helyiségében, a 18 m2-es helyiséget havi 19.440,-Ft + Áfa bérleti díj fejében adta bérbe az önkormányzat.

Ingyenesen használhatja a Dunakanyar Rendezvényiroda a Széchenyi téri 20. szám alatti ingatlant a testület döntése értelmében 2017. december 1-től 2018. január 1-ig, adománygyűjtés- és osztás céljára. Szinten díjmentesen, ugyancsak adománygyűjtés- és osztás céljából bocsátja a kérelmező Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére a Simor János utca 28. szám alatti ingatlant az önkormányzat 2017. december 20-ig.

A képviselők úgy döntöttek, hogy 2019. december 31-ig meghosszabbítják a Széchenyi tér 21. szám alatt működő Rejtélyek Háza bérleti szerződését.

A testület úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával a Prímás szigeten található Helischer utca 2. szám alatti ingatlan esetében. A képviselők döntése alapján 36 millió forint vételi ár fejében az önkormányzat megvásárolta az ingatlant, tekintettel arra, hogy a sziget bevédését követően az ingatlan alkalmas lehet önkormányzati funkciók ellátására.

Működési támogatás a Strigonium Zrt-nek
A testület döntött arról, hogy 39.954.397 Ft összegű működési támogatást nyújt a Strigonium Zrt. számára az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatban. A Strigonium Zrt. még ősszel fordult az önkormányzathoz a kérelemmel, amelyben részletezte, hogy a Strigonium Zrt. továbbszámlázott szolgáltatásként biztosítja a fűtés és melegvíz-szolgáltatást az Esztergom-Kertváros, Szalézi út 15. szám alatti, valamint az Esztergom, Dobogókői út 33. szám alatti önkormányzati lakások bérlői számára.

Ezek az ingatlanok kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak, részletesen a következőképpen: a Dobogókői úton 45 önkormányzati lakás (3 tömb), míg a Szalézi úton 75 önkormányzati lakás (5 tömb) található, összesen 120 korábbi Szent Miklós otthonteremtő lakások.

A kiszámlázott díjakat a bérlők jelentős része nem fizeti be, az így be nem fizetett összegek hátralékként jelentkeznek, ami miatt a társaságot félévente 3 millió forint veszteség éri. Ezen felül jelentős probléma, hogy az infrastruktúra nagymértékben elöregedett, amelynek a felújítására az elmúlt években nem állt rendelkezésre anyagi forrás. A Strigonium tájékoztatást nyújtott a jelenleg folyamatban lévő fizetési felszólításokról, fizetési meghagyásos-, illetőleg peres eljárásokról is. Ennek körében kimutatást készített arról is, hogy jelenleg 17 esetben részletfizetési kedvezményt kaptak a bérlők, 40 esetben fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, 30 esetben fizetési meghagyásos eljárás indult, 24 ügy a végrehajtási ügyszakban van, illetőleg 4 ügy perré alakult.

A testület fentiek alapján a szakbizottságok egyetértésével jóváhagyta a számlákkal alátámasztott összeg kifizetését.

Új cukrászda nyílik a Széchenyi téren

Mindössze egy ajánlat érkezett a Széchenyi tér 20. szám alatti ingatlan hasznosítására. A jelentkező cukrászdát alakítana ki, helyben készült, valamint vásárolt édes és sós sütemények, szendvicsek, péksütemények, meleg italok, üdítők, alkoholos italok árusítását tervezi. Az önkormányzat öt éves határozott időtartamra, havi 183.600 Ft + Áfa / hónap bérleti díj ellenében döntött az üzlethelyiség bérbeadásáról.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Március 22. 08:20, péntek | Helyi

NEM JUTOTT MESSZIRE A LOPOTT ÜZEMANYAGGAL

Egy 47 éves férfi az M1-es autópályán próbált a rendőrök elől meglépni.

2024. Március 06. 22:09, szerda | Helyi

Rendkívüli kémiaórán vettek részt a Zrínyi iskolások

Február 27-én látványos kémiai kísérletek résztvevői és szemtanúi lehettek a dorogi Zrínyi iskola 1.b osztályának kisdiákjai.

2024. Március 06. 21:59, szerda | Helyi

ELLEPTÉK A BÉKÁK ESZTERGOMBAN A FÁRIKÚTI UTAT